ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Veřejný závazek
 1. Navigace
 2. Standardy kvality
 3. Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je za pomoci a podpory zaměstnanců umožňovat lidem se zdravotním postižením žít v našem zařízení co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem. 

Cíle

 • Klienti jsou ubytováni a stravují se podle svých potřeb a finančních možností.
 • Klienti mají zajištěnu ošetřovatelskou a zdravotních péči, podle svého zdravotního stavu a schopností.
 • Klienti jednají s úřady, prosazují svá práva, dle potřeby za pomoci pracovníků.
 • Klienti jsou v rámci svých možností odpovědní za své konání, rozpoznávají rizika, předchází nebezpečným situacím a zvládají je.
 • Klienti jsou v rámci svých možností odpovědní za své konání, rozpoznávají rizika, předchází nebezpečným situacím a zvládají je.

Principy

 • Člověk s mentálním postižením je rovnocenný se všemi ostatními lidmi. Jeho potřeby zaslouží stejnou pozornost jako potřeby ostatních lidí.
 • Ve svém životě nesmí být člověk s mentálním postižením nijak ponižován ani krácen na svých právech.
 • Člověk s mentálním postižením má právo vykonávat veškeré aktivity, které mu jeho aktuální stav dovoluje.
 • Člověk s mentálním postižením má právo na podporu v těch situacích, které není sám schopen zvládnout.
 • Člověk s mentálním postižením má právo v maximální možné míře rozhodovat o svém vlastním životě, př. podle Základní listiny lidských práv a svobod.

 Zveřejněné principy a způsoby poskytovaných služeb považuje Domov Leontýn za svůj veřejný závazek.