ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Stravování
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Stravování
  4. Stravování

Stravování

Domov Leontýn poskytuje svým klientům celoroční stravování. Službu si uživatelé platí ze svého příjmu, nejčastěji z invalidního nebo starobního důchodu. Za děti hradí stravování rodiče. Zařízení měsíčně vyhotovuje vyúčtování.

 Kuchyně připravuje stravu podle jídelního lístku schváleného ředitelem, lékařem domova vedoucí zdravotní sestrou a vedoucím stravování. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a na webových stránkách Vybírá se cca z 30 druhů polévek, 120 druhů hlavních jídel, 10 druhů pomazánek, 16 druhů pečiva, 6 druhů moučníků, 8 druhů uzenin, 7 – 10 druhů ovoce – podle nabízeného sortimentu a 5 druhů zeleniny. Nápoje mají uživatelé stále zajištěny v jídelně a na jednotlivých odděleních.

 Dietní strava se vydává na doporučení lékaře, klientům je nabízena strava stejná jako ostatním klientům, jsou v ní pouze suroviny, které dietě odpovídají nebo je připraveno jiné jídlo dietě odpovídající. Pokud si přesto chce klient vybrat stravu jinou, než mu lékař předepsal, je personálem opakovaně upozorněn na rizika a možné zdravotní komplikace. Konečné rozhodnutí je ponecháno na něm.

 Snažíme se alespoň třikrát v týdnu nabízet výběr ze dvou hlavních jídel. Stravovací komisi jmenuje ředitelka operativně z řad zaměstnanců, uživatelé si volí zástupce sami. Komise se vyjadřuje ke skladbě, kvalitě a kvantitě jídel, schází se minimálně 2x ročně, zápisy vyhotovuje vedoucí zdravotní sestra. Závěry předkládá ředitelce, která je ukládá ve svých kontrolách.

 Jídlo se podává v jídelně nebo může být podáváno ve společenských místnostech na skupinách. Stravování i na pokojích, je povoleno po domluvě s pracovníky za dodržení hygieny a čistoty prostředí. Klienti si mohou z jídelny odnášet jídlo pouze v jídlonosičích. Nádobí Domova Leontýn je z jídelny zakázáno vynášet. Strava pro klienty, kteří nemohou docházet do jídelny, je přepravována v zakrytých nádobách nebo jídelních termonosičích.

 Klienti mají možnost odhlásit si celodenní stravu nebo jen jednotlivá jídla. Klientům, kteří si stravu odhlásí, domov vrací cenu potravin, resp. poměrnou částku nákladů za suroviny z paušální  částky jednotlivého jídla. Mají na výběr, zda v případě krátkodobého pobytu mimo domov, při včasném odhlášení, chtějí balíček s jídlem nebo peníze. Klienti si mohou jídlo z vlastních surovin za pomoci pracovníků přímé péče připravit sami.

 Návštěvy přicházející do domova mohou uživatelům přinášet potraviny a nápoje. V pokojích nesmí být ukládány potraviny podléhající zkáze. Vlastní potraviny si mohou uživatelé odkládat jen na místa tomu určená. Při uložení do společné chladničky nebo skříňky v kuchyňce je jídlo označeno jménem uživatele.