ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravotní péče a hygiena
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Péče o klienta
  4. Zdravotní péče a hygiena

Zdravotní péče a hygiena

O uživatele domova pečuje po zdravotní stránce zdravotnický personál a smluvní lékař začízení, popř. další odborníci na základě doporučení nebo vlastního výběru. Odborná psychiatrická péče je ambulantně dle potřeb uživatelů zajišťována smluvním lékařem. Speciální vyšetření jsou prováděna na doporučení lékaře v daném zdravotnickém zařízení.

V případě potřeby se v naléhavých případech volá pohotovostní služba nebo smluvní lékař k lůžku klienta. Klient má možnost výběru lékaře, může si ponechat lékaře původního, musí však počítat s případnými vyššími fakultativními výdaji při dopravě. Rehabilitaci zajišťuje fyzioterapeut na základě doporučení lékaře ve zdravotnickém zařízení.

Sebeobsluha a hygiena

Uživatelům poskytují pomoc a podporu pracovníci přímé péče, tj. střední zdravotní personál a pracovníci sociálních služeb, popř. dobrovolníci. Péče je poskytována nepřetržitě podle schopností a potřeb uživatelů na základě přiznaného příspěvku na péči. Konkrétní rozsah péče poskytované zdarma, resp. jen za příspěvek na péči, je sjednán na úrovni smlouvy formou pravidelně revidovaného dodatku. Praní, žehlení a drobné zašívání ošacení zajišťuje organizace. Ložní prádlo se vyměňuje pravidelně v  bydlení v okálech 1 x za 14 dní, na ostatních odděleních 1x týdně a dále podle potřeby. Osobní prádlo se obměňuje dle přání uživatelů, zpravidla denně a dále dle potřeby. Uživatelé mají oblečení sváteční, pracovní, domácí a noční. Oblečení musí být nakupováno pouze nové, z hygienických důvodů není dovoleno pořizovat oblečení použité. V celém areálu je prováděn úklid ve smyslu platného provozního řádu domova.