ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Legislativa
  1. Navigace
  2. Standardy kvality
  3. Legislativa

Legislativa

Počátkem roku 2007 nabyl účinnosti zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a jeho prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb. Do systému sociální péče v České republice přinesl změnu. Narovnání vztahů v sociální péči, radikální odstranění mnohdy až diskriminačních poměrů a nastolení standardu, který chápe všechny občany jako zcela rovnoprávné subjekty práv a povinností.

Standardy kvality sociálních služeb, podle kterých se ověřuje kvalita poskytovaných služeb, obsahují 15 standardů, rozdělených na konkrétní kritéria, z nichž 10 má zásadní povahu a jejich nenaplnění může vést až ke zrušení registrace poskytovatele.

Jako nástroj k zajištění kvality služeb a ke kontrole dodržování práv uživatelů slouží inspekce, plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb kontroluýje registrující dotčený orgán krajského úřadu.