ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Vztahy s okolím
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Péče o klienta
  4. Vztahy s okolím

Vztahy s okolím

Domov Leontýn aktivně zajišťuje návaznost na další zdroje. Masáže, pedikúra a kadeřnické služby jsou během celého roku zprostředkovávány externě v prostorách zařízení, jsou však dány podmínky i pro využívání těchto služeb mimo Domov Leontýn.

Klienti dále běžně využívají i zařízení mimo organizaci (úřad práce, sociální odbor, právníky, odborné specialisty, kina, divadla, bazény, rehabilitační a rekreační střediska). Uživatelé mají nárok na vytváření příležitostí, aby je mohli využívat, jak je to běžné v případě jejich vrstevníků. Jde o instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, jakými jsou škola, zaměstnavatel, zdravotnické zařízení, spolky, zájmové kluby aj. V případě, že domov nemůže pokrýt rozsahem, odborností či kompetentností potřeby uživatelů služeb, mají uživatelé právo na zprostředkování služby jiných odborníků nebo institucí. Uživatelé mají právo na podporu zařízení při kontaktu a při využití dalších služeb podle jeho potřeb a přání, zejména na ty, které směřují ke zvyšování samostatnosti a nezávislosti na systému sociálních služeb.

Uživatelé mají právo v souladu se svým přáním na vytváření příležitosti pro smysluplné vztahy uživatele s rodinou a dalšími blízkými lidmi. Seznam dostupných veřejných služeb a návazných sociálních služeb je klientům dostupný na nástěnkách a návaznost na další služby v informačních materiálech dostupných na jednotlivých skupinách a zpracovaných v různých stupních písemné srozumitelné formy.