ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Canisterapie
 1. Navigace
 2. Pobytové služby
 3. Péče o klienta
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Canisterapie

Canisterapie

V organizaci jsou k tomuto účelu dvě fenky labradora retrievra. Dopoledne jsou fenky postupně u klientů na zámku, odpoledne jsou fenky v prostorách u klientů v okálech, kde se terapie poskytuje obdobným způsobem.

 Co terapie klientům přináší.

 • vytvoření pozitivního prostředí
 • hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti
 • povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem
 • terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
 • rozvíjí se ochranitelské a pečovatelské postoje, pocit bezpečí
 • forma společníka pro osamělé
 • při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta
 • při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu
 • zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost
 • pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem
 • prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti
 • krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání
 • srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi
 • formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat