ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Bazální stimulace
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Péče o klienta
  4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  5. Bazální stimulace

Bazální stimulace

Klienti, u kterých je aplikována, mají vypracované individuální plány, dle kterých stimulace při různých činnostech provádí. Domov Leontýn má certifikát organizace poskytující bazální stimulaci.

Vestibulární stimulace

Poskytuje klientům informace o jejich poloze a pohybu v prostoru. Pomůže jim v koordinaci pohybu, jeho průběhu, orientaci v prostoru, rovnováhy a stabilizaci oběhového systému. Díky ní je u klientů rozvíjeno řízení rovnováhy a svalového tonu. Závěsné křeslo umožňuje imobilním lidem změnit svou polohu z leže, do sedu, nenásilnou změnu a pohyb, který nejsou sami schopni provést, jde o mezistupeň mezi ležící polohou a polohou ve stoji, aby klient věděl, jak se cítí člověk v jiné poloze než ležící, jde o získání zkušenosti  z pohybu, kterého není vlastními silami schopen, aby se vžil do pocitů chodícího a mobilního člověka, získává i jiný náhled na své okolí než z pozice v leže.

Somatická stimulace

Podpořuje se  a umožňuje vnímání nejvíce postižených klientů tak, aby docházelo k podpoře rozvoje vlastní identity, zlepšení komunikace s okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase a zlepšení funkcí organismu. Perličkové vaky umožní klientovi cítit hranice vlastního těla, vyvolávají pocit bezpečí a plnění vaku drobnými perličkami umožńuje i při sebeBenším pohybu jemnou masáž pokožky těla.

Vibrační stimulace

Jde o masáže pomocí vibračních přístrojů, kdy se formou hry stimuluje uvědomění si hranic vlastního těla, jsou aktivována nervová zakončení ve svalech.