ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Kulturní a zájmová činnost
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Péče o klienta
  4. Kulturní a zájmová činnost

Kulturní a zájmová činnost

Nabízíme účasti na kulturně výchovných činnostech, zajišťujeme kulturní a společenské akce, jezdí se do divadel, do kina. Vlastní kapela „Leontýnka“ úspěšně vystupuje na veřejných společenských akcích. Bylo vydáno i vlastní autorské CD „Poslouchej, člověče“ a film o jeho vzniku. Je zpracován dokumentární snímek o našem zařízení: „Život na zámku“, dále dokument o canisterapii „Fany a Bety“. Tuzemské rehabilitační pobyty jsou běžně využívány v letním období i klienty s těžkým postižením, v zimním období a zahraniční rehabilitační klienty, kterým to jejich schopnosti, zdravotní stav a finanční možnosti dovolují.

Zájmová činnost

Uživatelé mohou využít své pokoje, společenské místnosti, maximálně je využíván prostor parku a teras pro relaxaci a zájmy klientů i s nejtěžším postižením.

Mají možnost kulturního a společenského vyžití (představení, divadlo, výstavy, výlety, návštěvy kulturních akcí, apod.). Mohou mít na pokojích vlastní televizi, rádio, přehrávač. Revize přístrojů jsou pro ně povinné, hradí si je sami. V nabídce jsou ruční práce, trénování paměti, společenské hry, společné posezení u kávy, kondiční cvičení, společné zpívání, malování, rukodělné práce, skládání, procvičování jemné motoriky, drobný úklid společenských místností.

V provozu je Hospodářské stavení pro zooterapii, kde jsou dva koně, dva psy, dvě ovečky, v jednotlivých bydleních jsou kočky.

Klienti, kterým to schopnosti dovolují, podnikají výlety do okolí, které je ideálním zdravým prostředím výlety. Je možnost být členem sportovního kroužku ve stolním tenise. Rybáři zase během letního období vyrážejí k řece Berounce nebo chytají ryby na letních rehabilitačních pobytech.