ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Personál
  1. Navigace
  2. Domov Leontýn
  3. Personál

Personál

Zaměstnanci v přímé práci s uživateli - pracovníci sociálních služeb; zdravotní sestry; sociální pracovnice. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílejí na přímé práci s uživateli – ředitelka; kontrolní pracovnice; rozpočtář; technická pracovnice; administrativní a spisový pracovník; údržbáři; zásobovačka; krejčové a dělnice prádelny; uklízečky; kuchaři. Celkem 71 zaměstnanců. Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře mají splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Fluktuace pracovníků velmi malá, tým je stabilní, což se odráží na dobré kvalitě poskytovaných služeb.

Je dbáno, aby struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám uživatelů, aby všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů.

Všichni mají zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce, je dbáno, aby si pracovníci v přímé péči dále rozšiřovali dovednosti a znalosti dle plánu profesního růstu návštěvou v dalších zařízeních, absolvováním vzdělávacích kurzů, hospitacemi ve speciálních školách, individuálním vzděláváním z odborných časopisů a knih. Všichni pracovníci přímé péče mají svého supervizora (externí pracovník, který dává lidem prostor ke skupinové diskuzi o jejich práci, poskytuje jim osobní i profesní podporu na společných setkáních), se kterým mohou řešit pracovní a provozní problémy. Pracovníci jsou vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů kvality poskytování sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytované služby jsou plánovány a hodnoceny na pravidelných poradách vedení i jednotlivých úseků, které jsou operativní denní nebo týdenní. Udržujeme certifikát zařízení poskytujícího bazální stimulaci.