ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Výchova a vzdělání
  1. Navigace
  2. Péče o klienta
  3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  4. Výchova a vzdělání

Výchova a vzdělání

Děti absolvují, povinou školní docházku ve speciálních školách v Rakovníku podle individuálního vzdělávacího plánu, v Domově Leontýn si podle něho dále prohlubují znalosti a dovednosti. Pokud mají dospělí klienti zájem o vzdělávání, mohou si upevňovat a získávat vědomosti za pomoci pracovníků formou individuálního vzdělávání ve svém volném čase.