ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Péče o klienta
  1. Navigace
  2. Pobytové služby
  3. Péče o klienta
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

O uživatele domova pečuje po zdravotní stránce zdravotnický personál a smluvní lékař začízení, popř. další odborníci na základě doporučení nebo vlastního výběru. Odborná psychiatrická péče je ambulantně dle potřeb uživatelů zajišťována smluvním lékařem. Speciální vyšetření jsou prováděna na doporučení lékaře v daném zdravotnickém zařízení. V případě potřeby se v naléhavých případech volá pohotovostní služba nebo smluvní lékař k lůžku klienta. Klient má možnost výběru lékaře, může si ponechat lékaře původního, musí však počítat s případnými vyššími fakultativními výdaji při dopravě. Rehabilita... Celý článek
Domov Leontýn aktivně zajišťuje návaznost na další zdroje. Masáže, pedikúra a kadeřnické služby jsou během celého roku zprostředkovávány externě v prostorách zařízení, jsou však dány podmínky i pro využívání těchto služeb mimo Domov Leontýn. Klienti dále běžně využívají i zařízení mimo organizaci (úřad práce, sociální odbor, právníky, odborné specialisty, kina, divadla, bazény, rehabilitační a rekreační střediska). Uživatelé mají nárok na vytváření příležitostí, aby je mohli využívat, jak je to běžné v případě jejich vrstevníků. Jde o instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, jakými... Celý článek
Zařízení je klientům oporou při poskytování styku s opatrovníkem, opatrovnickým soudem, pojišťovnou, dalšími úřady a institucemi. Jsou vyřizovány průkazky ZTP/P, popř. jejich výměna, pomoc při zařizování případné změny opatrovnictví nebo invalidního důchodu, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování ubytování a stravy, zajišťování úhrady za pobyt v ústavu včetně převodu kapesného klientů k vlastní potřebě, zajišťován dohled nad nákupy a obhospodařování s vlastními finančními prostředky klientů, zajišťovány běžné služby a služby dalších institucí a odborníků. Služba je placena z příspěvků... Celý článek
Službu si klienti platí ze svého kapesného. Vyúčtování fakultativních služeb je klientům měsíčně předáváno. Platbě podléhá dovoz uživatele služebním vozidlem za doprovodu pracovníků organizae k lékaři, na nákup, výlet, kulturní akce a dále doprava jeho věcí (7,- Kč/km). Organizace nezajišťuje dopravu klientů domů. Na základě sjednocení počtu ujetých kilometrů při výpočtu fakultativních služeb jízdného byl vytvořen ceník pro nejfrekventovanější jízdy, takto:              Roztoky                                   5 km                                       35,--Kč              Křivoklát        ... Celý článek
Nabízíme účasti na kulturně výchovných činnostech, zajišťujeme kulturní a společenské akce, jezdí se do divadel, do kina. Vlastní kapela „Leontýnka“ úspěšně vystupuje na veřejných společenských akcích. Bylo vydáno i vlastní autorské CD „Poslouchej, člověče“ a film o jeho vzniku. Je zpracován dokumentární snímek o našem zařízení: „Život na zámku“, dále dokument o canisterapii „Fany a Bety“. Tuzemské rehabilitační pobyty jsou běžně využívány v letním období i klienty s těžkým postižením, v zimním období a zahraniční rehabilitační klienty, kterým to jejich schopnosti, zdravotní stav a finanční mo... Celý článek
Podle schopností mohou klienti pracovat na „Dohody o pracovní činnosti“ v rámci pomocných prací při úklidu, v prádelně nebo ve stravovacím provozu, zapráci jim náleží finanční odměna. Dle schopností klientů a nabídky práce, jsou zprostředkovávány brigády mimo Domov Leontýn. Zprostředkování je placeno z příspěvku na péči. Pracovní terapie  Nabízena a zajišťována je pracovní rehabilitace v terapeutických dílnách – tkalcovské, truhlářské, keramické, košíkářské a rukodělné. Klienti vytváří výrobky z keramiky, ze dřeva, pletou košíky, tkají koberce. Výrobky slouží jako dárky pro vlastní potřebu n... Celý článek