ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Veřejné zakázky
  1. Navigace
  2. Domov Leontýn
  3. Veřejné zakázky

Organizace vyhlašuje veřejnou zakázku, do 3.12.2021, na svoz komunálního odpadu a plastů - týdně 4 kontejnery komunálního odpadu 1000l a 2x za 14 dnů 2 kontejnery 1000l na plasty. S plněním od 1.1.2022 do 31.12.2022.... Celý článek
Jako zadavatel, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, se sídlem Roztoky 52, 270 23 Křivoklát, IČ: 70874387, si Vám dovolujeme vyzvat k podání nabídky do soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou „Rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek pro DOZP Leontýn". Blíže viz přílohy. Výzva platí do 19.10.2021, do 10h.... Celý článek
Domov Leontýn dne 13.2.2020 vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku, obsahem jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s opravou podlah a povrchu stěn (obkladu) v částech 3B, 4B a 5C ve dvou hlavních budovách organizace. Nabídky možno podávat v písemné formě v zalepené obálce poštou nebo osobně, do 24.2.2020 do 9,30 hodin. 1. Změna zadávací dokumentace 21.2.2020: V Příloze č. 2 výzvy – položkový rozpočet je na listu „4B zednicke prace“ na řádku č. 8 ve sloupci F uvedena hodnota 1195. Jedná se o administrativní chybu a zadavatel tuto položku mění na hodnotu 40. Zadavatel přílohou t... Celý článek
Domov Leontýn vyhlašuje výběrové řízení na dodání 2ks sklopných pečících pánví, do vlastního stravovacího provozu. Zahájení poptávky je 5.5.2020, zasílání nabídek písemně v obálce do 14.5.2020 do 11.hodin. Dně 6.5.2020 došlo k novému vysvětlení zadávací dokumentace. Došlo k aktualizaci technické specifikace. Termín po  bsah výzvy se jinak nemění... Celý článek
Domov Leontýn vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce související se zateplením rodinného domu a rekonstrukcí balkonu a vstupu, v areálu zařízení. Zahájení poptávky je 5.5.2020, písemné nabídky účastníci doručují do 14.5.2020 do 10. hodin.... Celý článek
Organizace v rámci zajištění kvality, flexibility a ekonomické efektivity hledá dodavatele na zahradnické služby. Služba se týká terénních úprav, výsadky a údržby křovin a stromů, včetně výškových prací. Nabídky možno podávat do 22.3.2021 do 10,00 hodin. Organizace oznamuje posunutí termínu podání nabídek, do 24.3.2021, do 9,30h. Veřejná zakázka ukončena, 1.4.2021 uzavřena smlouva s dodavatelem.... Celý článek
Organizace hledá dodavatele ICT služeb pro svoji počítačovou síť. Nabídky možno podávat do 22.3.2021, do 10,00h. Podání nabídek prodlouženo do 24.3.2021, do 9,30h, vysvětlení v příloze. Veřejná zakázka uzavřena, dne 1.4.2021 podepsaná smlouva s dodavatelem.  ... Celý článek
Předmětem plnění zadávané Veřejné zakázky je dodávka 2 ks sprchových lůžek a 1 ks sprchového panelu dle technické specifikace. Písemné nabídky v uzavřené obálce je možno podávat na adresu organizace do 24.9.2021 do 10hodin.... Celý článek
1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je rámcová dohoda na zajištění průběžných dodávek extra lehkého topného oleje do nadzemního zásobníku zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky se podávají do 1.12.2021 do 10 hodin. Výběrové řízení ukončeno.... Celý článek