ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Pro žadatele
  1. Navigace
  2. Pro žadatele

1. Telefonicky nebo písemně požádat o zaslání tiskopisu Žádosti k přijetí, možné je i osobní vyzvednutí. 2. Vyplnit Žádost o přijetí a o vyplnění přílohy požádat svého lékaře, popř. požádat o vyjádření i další lékaře, např. psychiatra. 3. Okopírovat požadované přílohy, které jsou vypsané v žádosti  4. Poštou nebo osobně vše doručit na adresu Domova Leontýn.... Celý článek
Organizace poskytuje sociální službu pouze občanům s trvalým bydlištěm v Praze, v případě neobsazeného místa, je možné přijmout občana ze Středočeského kraje. Žadatelé z jiných krajů nejsou tedy cílovou skupinou Domova Leontýn, který nemá celorepublikovou působnost. Zájemci o službu lze poskytnou informace o DOZP Leontýn, který je domovem pro osoby se zdravotním postižením s mentální retardací a pro osoby s autismem takto: a) Internet – www.leontyn.cz - informace o zařízení b) Osobně předané informace při návštěvě a osobním nebo telefonickém jednání. c) Písemné informace na základě písemn... Celý článek
Ze strany poskytovatele a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:  1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VII. Smlouvy, nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy, 2. neplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl. VII. Smlouvy.  b) pokud došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel... Celý článek
Zájemci o sociální službu, kteří patří do cílové skupiny Domova Leontýn, se přímo obracejí na zařízení prostřednictvím určeného tiskopisu. Domov Leontýn nemůže poskytovat službu - osobám s akutním onemocněním při nástupu do zařízení, osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, s akutním alkoholismem, toxikomanií, osobám s poruchou osobnosti, osobám, které jsou nositeli infekčních a parazitárních chorob, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Ostatní zájemci splňující podmínky pro přijetí jsou po podání žádosti zařazeni do Pořadníku ž... Celý článek