Fakultativní služby

Službu si klienti platí ze svého kapesného. Vyúčtování fakultativních služeb je klientům měsíčně předáváno.

Platbě podléhá dovoz uživatele služebním vozidlem k lékaři, na nákup, výlet, kulturní akce a dále doprava jeho věcí (4,- Kč/km). Organizace nezajišťuje dopravu klientů domů.

 

Na základě sjednocení počtu ujetých kilometrů při výpočtu fakultativních služeb jízdného byl vytvořen ceník pro nejfrekventovanější jízdy, takto:

 

 

            Roztoky                                   6 km                                       24,--Kč

 

            Křivoklát                                  9 km                                       36,--Kč

 

            Broumy                                    7 km                                       28,--Kč

 

            Kublov                                     8 km                                       32,--Kč

 

            Nižbor                                      9 km                                       36,--Kč

 

            Rakovník                                24 km                                       96,--Kč

 

            Beroun                                   18 km                                       72,--Kč

 

            Praha – Zličín                         38 km                                     152,--Kč

 

            Kladno                                   28 km                                     112,-- Kč

 

 

Ostatní jízdné je vypočteno dle počtu skutečně ujetých kilometrů uvedených v záznamu o provozu vozidla.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením