Principy

Člověk s mentálním postižením je rovnocenný se všemi ostatními lidmi. Jeho potřeby zaslouží stejnou pozornost jako potřeby ostatních lidí.

Ve svém životě nesmí být člověk s mentálním postižením nijak ponižován ani krácen na svých právech.

Člověk s mentálním postižením má právo vykonávat veškeré aktivity, které mu jeho aktuální stav dovoluje.

Člověk s mentálním postižením má právo na podporu v těch situacích, které není sám schopen zvládnout.

Člověk s mentálním postižením má právo v maximální možné míře rozhodovat o svém vlastním životě, př. podle Základní listiny lidských práv a svobod.

 

Zveřejněné principy a způsoby poskytovaných služeb považuje Domov Leontýn za svůj veřejný závazek.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením