Cíle

Klienti jsou ubytováni a stravují se podle svých potřeb a finančních možností.

Klienti mají zajištěnu ošetřovatelskou a zdravotních péči, podle svého zdravotního stavu a schopností.

Klienti jednají s úřady, prosazují svá práva, dle potřeby za pomoci pracovníků.

Klienti jsou v rámci svých možností odpovědní za své konání, rozpoznávají rizika, předchází nebezpečným situacím a zvládají je.

Klienti jsou v rámci svých možností odpovědní za své konání, rozpoznávají rizika, předchází nebezpečným situacím a zvládají je.

 

Zveřejněné cíle považuje Domov Leontýn za svůj veřejný závazek.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením