ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Veřejná zakázka - „Oprava podlah a obložení v prostorách bydlení klientů na hlavní budově“
  1. Navigace
  2. Domov Leontýn
  3. Veřejné zakázky
  4. Veřejná zakázka - „Oprava podlah a obložení v prostorách bydlení klientů na hlavní budově“

Veřejná zakázka - „Oprava podlah a obložení v prostorách bydlení klientů na hlavní budově“

Domov Leontýn dne 13.2.2020 vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku, obsahem jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s opravou podlah a povrchu stěn (obkladu) v částech 3B, 4B a 5C ve dvou hlavních budovách organizace. Nabídky možno podávat v písemné formě v zalepené obálce poštou nebo osobně, do 24.2.2020 do 9,30 hodin.

1. Změna zadávací dokumentace 21.2.2020:

V Příloze č. 2 výzvy – položkový rozpočet je na listu „4B zednicke prace“ na řádku č. 8 ve sloupci F uvedena hodnota 1195. Jedná se o administrativní chybu a zadavatel tuto položku mění na hodnotu 40.

Zadavatel přílohou této změny poskytuje aktualizovanou Přílohu č. 2 výzvy – Položkový rozpočet a upozorňuje účastníky, že jsou při zpracování nabídky povinni využít aktualizovanou verzi předmětné přílohy.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění zadávací podmínky, rozhodl se zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek, a to do 28.2.2020 do 9:30 hodin.

 

2. Změna zadávací dokumentace 25.2.2020:

Zadavatel z technických a organizačních důvodů rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 2. 3. 2020 do 9:30 hodin.

 

Veřejná zakázka ukončena, uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem.

Dokumenty

1. Výzva 4,57 MB
2. Projektová dokumentce 10,4 MB
3. Položkový rozpočet 44,58 KB
4. Vzory povinných formulářů 24,24 KB
5. Smlouva 141,57 KB
6. BOZP a PO 55 KB
7. Oznámení o administrativní chybě 208,2 KB
8. Nový rozpočet - tento nově použít 44,5 KB
9. Změna ZD - posunutí termínu na 2.3.2020 573,45 KB
Smlouva s dodavatelem 151,77 KB