Výběrové řízení - Dodávky LTO

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 22.11.2021
1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je rámcová dohoda na zajištění průběžných dodávek extra lehkého topného oleje do nadzemního zásobníku zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky se podávají do 1.12.2021 do 10 hodin.

.pdf 1. Výzva (0.20MB)
.docx 2. Kalkulace nabídkové ceny (0.16MB)
.docx 3. Rámcová dohoda (0.05MB)
.docx 4. Základní kvalifikace (0.02MB)
.docx 5. Čestné prohlášení SOVZ (0.02MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením