Veřejná zakázka - Rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek v DOZP Leontýn

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 05.10.2021

Jako zadavatel, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, se sídlem Roztoky 52, 270 23 Křivoklát, IČ: 70874387, si Vám dovolujeme vyzvat k podání nabídky do soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou „Rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek pro DOZP Leontýn". Blíže viz přílohy. Výzva platí do 19.10.2021, do 10h..pdf 1. Leontýn_Výzva_k_podání_nabídek_administrace_vz (0.16MB)
.docx 2. Leontýn_RS_administrace_vz (0.04MB)
.xlsx 3. Leontýn_Kalkulace_nabidkove_ceny_administrace_vz (0.01MB)
.docx 4. Leontýn_CP_SOVZ_VZOR_administrace_vz (0.02MB)
.docx 5. Leontýn_CP_Zakladni_zpusobilost_VZOR_administrace_vz (0.02MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením