Organizace návštěv od 1.6.2021 - aktualizace od 1.7.2021

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 03.06.2021

AKTUALIZACE, ŽE STÁLE PLATÍ I PŘES RŮZNÁ ROZVOLNĚNÍ NOŠENÍ ROUŠEK.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 1. července 2021

▪ MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN ze dne 29. června, které od 1. července do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech mimo jiné v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, DOZP, DpS, DZR a zařízení poskytující pobytové odlehčovací sociální služby; výjimku mají uživatelé těchto služeb.

 

STÁVAJÍCÍ POKYN OD 1.června 2021

Na návštěvu můžete přijet kdykoliv bez ohlášení, za níže stanovených podmínek, ale budeme rádi, když dáte vědět předem, budeme Vám moci zajistit návštěvní místo. Vyplníte jen Evidenční list, prosíme dodržovat hygienická pravidla - dezinfekce rukou,, rouška během návštěvy, dárky stále povoleny. 

Evidenční list návštěvy v souladu s Mimořádným opatřením MZ č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN účinným od 17. 5. 2021, jež bylo dále upraveno opatřením MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, které stanovuje výjimku pro očkované návštěvy, jsme oprávněni zpracovávat následující údaje:

Jméno a příjmení návštěvníka: ……………………………………………………………….

Jméno a příjmení navštěvovaného: …………………………………………………………..

Vyberte pro Vás platné:

- Datum vystavení certifikátu dvou dávkového schématu ………..……………….. (po prvním očkování, uznán po připočítání 22 dnů)

- Datum vystavení certifikátu jedno dávkového schématu ………..……………….. (po prvním očkování, uznán po připočítání 14 dnů)

- Datum potvrzení o prodělaném onemocnění COVID: …………………………….. (uznáno, pokud je to do 180 dnů od pozitivního testu)

- Datum provedení negativního PCR, uznán do 2 dnů – 48 hod: ………….…………

- Datum provedení negativního testu POC, uznán do 2 dnů – 48 hodin: …………….

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

 Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnosti, ochrana životně důležitých zájmů k zajištění bezpečného prostředí při provozu domova a při činnostech s tím souvisejících);

 Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti.

 Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou, a to 14 dnů po uskutečnění návštěvy, pak je list skartován. * Součástí evidence není originál či kopie listiny, kterou se osvědčují skutečnosti, jimiž je vstup podmíněn (potvrzení, prohlášení, certifikáty), pracovníci pouze nahlíží.

Kontakt: e-mail nebo telefon: ………………………………………………………………… Datum: ……………………………….. Podpis: …………………………………..
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením