Vyřízení stížností

Způsob vyřízení

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dní. Vyřizuje ji pracovník spolu se svým vedoucím nebo dále předají ředitelce. Ta stížnost řeší společně se zástupkyní ředitelky nebo se sociální pracovnicí. Stížnosti jsou předávány do centrální evidence, ředitelka kontroluje jejich řešení a informuje stěžovatele o výsledku vyřízení stížnosti písemně, popř. pro něho jinou srozumitelnou formou. Připomínky a náměty se řeší ve stejném režimu, ale nejsou evidovány v centrální evidenci.

0soby oprávněné účastnit se vyřizování stížnosti

Pracovník přijímající stížnost, námět, připomínku, ředitel zařízení, pracovníci, kterých se vyřízení stížností týká, stěžovatel, popř. zástupce stěžovatele. Klienti si mohou zvolit výbor klientů, na který se mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv problémem či stížností. Tento výbor je oprávněn projednávat a řešit požadavky klientů přímo s ředitelem Domova Leontýn. Minimální počet členů výboru musí být 3 klienti.

Evidence

Stížností - každá stížnost (i ústní) je písemně evidována. V IS Cygnus ty, které se řeší zaprovozu, a v centrální Knize stížností. Ústní stížnost, kterou přijme pracovník v přímé práci, je povinen písemně zaevidovat, vyřídit popř. a do dvou dnů předat nadřízenému pracovníkovi. Evidence stížností je uložena v kanceláři administrativy. Řešení všech stížností na konci měsíce kontroluje ředitelka.

Námětů a připomínek - zaměstnancům jsou doporučeny zapisovat centrální elektronické evidence, kde zůstávají v archivu, sem se píše i jejich vyřízení. Od ostatních stěžovatelů se písemná forma ukládá po vyřízení v podkladech pro roční hodnocení služby u ředitelky.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením