Pomoc při uplatňování práv

Služba je placena z příspěvků na péči, sociální poradenská pomoc je zdarma.

 Zařízení je klientům oporou při poskytování styku s opatrovníkem, opatrovnickým soudem, pojišťovnou, dalšími úřady a institucemi. Jsou vyřizovány průkazky ZTP/P, popř. jejich výměna, pomoc při zařizování případné změny opatrovnictví nebo invalidního důchodu, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování ubytování a stravy, zajišťování úhrady za pobyt v ústavu včetně převodu kapesného klientů k vlastní potřebě, zajišťován dohled nad nákupy a obhospodařování s vlastními finančními prostředky klientů, zajišťovány běžné služby a služby dalších institucí a odborníků.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením