Pracovní terapie

Služba je placena z příspěvků na péči.

 Nabízena a zajišťována je pracovní rehabilitace v terapeutických dílnách – tkalcovské, truhlářské, keramické, košíkářské a rukodělné. Klienti vytváří výrobky z keramiky, ze dřeva, pletou košíky, tkají koberce. Výrobky slouží jako dárky pro vlastní potřebu nebo se prodávají na velikonočních a vánočních akcích.

 Klienti se dále mohou podílet na pracích v pomocném hospodářství, na zahradě, ve studeném a vytápěném skleníku, na pracích v areálu parku. Běžnou součástí života je podíl klientů dle jejich zájmu a schopností na zajišťování chodu domácností.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením