Kulturní činnost

Zprostředkování je placeno z příspěvků na péči, vlastní aktivity si klienti platí ze svého kapesného.

 Nabízíme účasti na kulturně výchovných činnostech, zajišťujeme kulturní a společenské akce, jezdí se do divadel, do kina. Vlastní kapela „Leontýnka“ úspěšně vystupuje na veřejných společenských akcích. Bylo vydáno i vlastní autorské CD „Poslouchej, člověče“ a film o jeho vzniku. Je zpracován dokumentární snímek o našem zařízení: „Život na zámku“, dále dokument o canisterapii „Fany a Bety“. Tuzemské rehabilitační pobyty jsou běžně využívány v letním období i klienty s těžkým postižením, v zimním období a zahraniční rehabilitační klienty, kterým to jejich schopnosti, zdravotní stav a finanční možnosti dovolují.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením