Výchova a vzdělání

Služba je placena z příspěvku na péči.

 Děti absolvují, povinou školní docházku ve speciálních školách v Rakovníku podle individuálního vzdělávacího plánu, v Domově Leontýn si podle něho dále prohlubují znalosti a dovednosti. Pokud mají dospělí klienti zájem o vzdělávání, mohou si upevňovat a získávat vědomosti za pomoci pracovníků formou individuálního vzdělávání ve svém volném čase.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením