Zdravotní péče

Služba je placena z příspěvků na péči a dále ji proplácí zdravotní pojišťovny.

 O uživatele domova pečuje po zdravotní stránce zdravotnický personál a smluvní lékař začízení, popř. další odborníci na základě doporučení nebo vlastního výběru. Odborná psychiatrická péče je ambulantně dle potřeb uživatelů zajišťována smluvním lékařem. Speciální vyšetření jsou prováděna na doporučení lékaře v daném zdravotnickém zařízení.

V případě potřeby se v naléhavých případech volá pohotovostní služba nebo smluvní lékař k lůžku klienta. Klient má možnost výběru lékaře, může si ponechat lékaře původního, musí však počítat s případnými vyššími fakultativními výdaji při dopravě. Rehabilitaci zajišťuje fyzioterapeut na základě doporučení lékaře ve zdravotnickém zařízení.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením