Krátkodobé cíle.

Směr, jakým se bude organizace v nejbližší době ubírat.

 Od r. 2013 uskutečnila organizace další navýšení kapacity zařízení a navýšení počtu pracovníků v přímé péči. Kapacita organizace byla rozšířena díky rekonstrukci bydlení v dalším rodinném domku okál o 8 míst. Pro zvýšení mobility klientů pohybujících se pomocí vozíku, uskutečnil Domov Leontýn za pomoci sponzorů do konce v 2013 pořízení hydraulického zvedáku do auta. V podzimních měsících r. 2013 proběhla rekonstrukce čističky odpadních vod.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením