Přijetí do domova

Zájemci o sociální službu, kteří patří do cílové skupiny Domova Leontýn, se přímo obracejí na zařízení prostřednictvím určeného tiskopisu.

Domov Leontýn nemůže poskytovat službu - osobám s akutním onemocněním při nástupu do zařízení, osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, s akutním alkoholismem, toxikomanií, osobám s poruchou osobnosti, osobám, které jsou nositeli infekčních a parazitárních chorob, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Ostatní zájemci splňující podmínky pro přijetí jsou po podání žádosti zařazeni do Pořadníku žadatelů a v případě volného místo do Domova Leontýn přijati.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením