Sebeobsluha a hygiena

Služba je placena z příspěvku na péči.

 Uživatelům poskytují pomoc a podporu pracovníci přímé péče, tj. střední zdravotní personál a pracovníci sociálních služeb, popř. dobrovolníci. Péče je poskytována nepřetržitě podle schopností a potřeb uživatelů na základě přiznaného příspěvku na péči. Konkrétní rozsah péče poskytované zdarma, resp. jen za příspěvek na péči, je sjednán na úrovni smlouvy formou pravidelně revidovaného dodatku. Praní, žehlení a drobné zašívání ošacení zajišťuje organizace. Ložní prádlo se vyměňuje pravidelně v  bydlení v okálech 1 x za 14 dní, na ostatních odděleních 1x týdně a dále podle potřeby. Osobní prádlo se obměňuje dle přání uživatelů, zpravidla denně a dále dle potřeby. Uživatelé mají oblečení sváteční, pracovní, domácí a noční. Oblečení musí být nakupováno pouze nové, z hygienických důvodů není dovoleno pořizovat oblečení použité. V celém areálu je prováděn úklid ve smyslu platného provozního řádu domova.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením