VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Rámcová dohoda na ICT služby pro DOZP Leontýn

Organizace hledá dodavatele ICT služeb pro svoji počítačovou síť. Nabídky možno podávat do 22.3.2021, do 10,00h. Podání nabídek prodlouženo do 24.3.2021, do 9,30h, vysvětlení v příloze. Veřejná zakázka uzavřena, dne 1.4.2021 podepsaná smlouva s dodavatelem.

 .pdf 1. Výzva (0.97MB)
.xls 2. Specifikace služeb (0.05MB)
.docx 3. Základní způsobilost (0.02MB)
.docx 4. Smlouva s dodavatelem. (0.13MB)
.pdf 5. Vysvětlení prodloužení termínu podání nabídek (0.21MB)
.xls 6, Specifikace služeb změna (0.05MB)
.pdf 7. Smlouva s dodavatelem. (0.23MB)
.pdf 8. Smlouva s dodavatelem - příloha specifikace (0.12MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením