Warning: Use of undefined constant info - assumed 'info' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/dalsivzdelavani/include/navselect.php on line 2

Warning: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/dalsivzdelavani/include/navselect.php on line 4

Warning: Use of undefined constant oprojektu - assumed 'oprojektu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/dalsivzdelavani/include/navselect.php on line 5
Poskytovatelé vzdělání

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance DOZP Leontýn zajišťuje v rámci projektu "Další vzdělávání DOZP Leontýn, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV v rámci OP LZZ zaměstnanost projekt č. cz.1.04/3.1.03/A7.00170", Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA PRAHA, Střední Čechy, o. s., ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Proutek o.s.a s vzdělávací agenturou SEDUCA-CZE s.r.o.

Informace o projektu

31.5.2015

Závěrečná informace

Od července 2014 probíhal v Domově pro osoby se zdravotním postižením Leontýn projekt s názvem Další vzdělávání DOZP Leontýn. Projekt byl realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu poskytnutou prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Další informace naleznete zde.

1.8.2014

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.2

Ve druhém měsíci projektu, tj. v srpnu 2014 byla zahájena KA č. 2 – Další vzdělávání. Tato klíčová aktivita bude probíhat po dobu 10 měsíců. Cílem této aktivity bude 36 vybraným pracovníkům poskytnout akreditované kurzy. Další informace naleznete zde.

1.7.2014

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.1

Dnem 1.7.2014 byla zahájena KA č. 1 – Administrace projektu. V prvním měsíci proběhne porada realizačního týmu, budou uzavřeny dohody o pracovní činnosti realizačního týmu a dohody o pracovní činnosti na zabezpečení personálních, účetních, a pokladních operací a na zajištění provozu školící místnosti. Další informace naleznete zde.

1.7.2014

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Ve dnech 21. 5. – 17. 6. 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele služeb pro klíčovou aktivitu č. 2 – Další vzdělávání. Další informace naleznete zde.

1.7.2014

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v rámci projektu „Další vzdělávání DOZP Leontýn“

Předmětem projektu, v období od 1.7.2014 do 31.5.2015, je poskytnutí komplexního vzdělávacího rámce zahrnujícího zajištění a provedení kurzů dalšího odborného vzdělávání sociálním pracovníků a pracovníkům v sociálních službách Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn.

V rámci tohoto projektu bude zaměstnancům DOZP Leontýn v rámci nastaveného časového horizontu předán souhrn informací vedoucí k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti poskytování sociálních služeb zohledňující pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců, osobnostnímu a profesnímu růstu zaměstnanců zařízení a zároveň k naplňování standardů kvality sociální péče v DOZP Leontýn. Celkem bude uskutečněno 21 vzdělávacích bloků. Všech 36 osob absolvuje vzdělávání v 7 následujících kurzech.

1) Sexualita lidí s mentálním postižením
2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu
3) Syndrom vyhoření a psychohygiena
4) Aktivizace klienta v DOZP
5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách
6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra