Warning: Use of undefined constant info - assumed 'info' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/autismus/include/navselect.php on line 2

Warning: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/autismus/include/navselect.php on line 4

Warning: Use of undefined constant oprojektu - assumed 'oprojektu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.leontyn.cz/www/autismus/include/navselect.php on line 5
Poskytovatelé vzdělání

Akreditované i neakreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách zajišťuje v rámci projektu „Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn“ dle rozhodnutí č. CZ1.04/3.1.03/D5.00007, Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Odborné stáže budou probíhat u tří poskytovatelů sociálních služeb osobám s autismem s různou formou postižení na základě sepsané smlouvy. Jedná se o poskytovatele DC paprsek – středisko Lahovice, APLA – Libčice a Vítej – Hřebeč.

Informace o projektu

1.4.2015

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.2

V dubnu 2015 byla zahájena Klíčová aktivita č. 2 - Odborné vzdělávání. Cílem této KA je poskytnout další odborné vzdělání cílové skupině zaměstnanců DOZP Leontýn (14 osob) směřující ke zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby s autismem. Další informace naleznete zde.

1.2.2015

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.3

V únoru 2015 byla zahájena Klíčová aktivita č. 3 Neakreditované kurzy, jejíž realizace bude probíhat po dobu 3 měsíců. Vzdělávání je zajišťováno externě společností APLA Praha - Asociace pomáhající lidem s autismem, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Další informace naleznete zde.

1.1.2015

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.4

V lednu 2015 byla zahájena Klíčová aktivita č. 4 Odborné stáže a Klíčová aktivita č. 5 Supervize. Cílem KA č. 4 je v rámci osmi měsíců poskytnout cílové skupině pracovníků (14 PSS) praktické znalosti a dovednosti v oblasti práce s osobami s poruchou autistického spektra. Další informace naleznete zde.

1.1.2015

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.5

Klíčová aktivita č. 5 Supervize probíhá každý měsíc v rozsahu 5 hodin a navazuje na vzdělávací KA č. 2 - 4). Účelem je zajištění maximální absorpce získaných znalostí a dovedností a vyjasnění následných dílčích otázek při jejich aplikaci do daného specifického prostředí Domova Leontýn. Další informace naleznete zde.

1.1.2015

Oznámení o zahájení klíčové aktivity č.1

Dnem 1.1.2015 byla zahájena KA č. 1 – Řízení projektu. V prvním měsíci proběhla porada realizačního týmu, kde byly uzavřeny dohody se členy realizačního týmu, byly stanoveny jejich kompetence a byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti na zabezpečení personálních, účetních, a pokladních operací a na zajištění provozu školící místnosti. Dále byl zahájen nákup vybavení a zařízení. Další informace naleznete zde.

1.1.2015

Výběrové řízení

Ve dnech 12. 11. 2014 – 27. 11. 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele služeb pro akreditované a neakreditované kurzy vzdělávání, a to na každou část zvlášť. Další informace naleznete zde.

1.1.2015

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu "Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn", realizovaného v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 je zvýšení kvality služeb poskytovaných skupině klientů s poruchou autistického spektra. Další informace naleznete zde.